Strona główna » Koło Naukowe Finansów i Bankowości » Członkowie » Opiekunowie
Koło Naukowe Finansów i Bankowości
Opiekunowie KNFiB
Aktualizacja: Środa, 07 października 2015 roku, 22:56


dr Adam Barembruch
, adam.barembruch@ug.edu.pl

Wielokrotnie nagradzany pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, autor wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i rynków finansowych, współautor projektów szkoleniowych z obszaru bankowości.

Zainteresowania naukowe:

 • bankowość detaliczna;
 • pośrednictwo i doradztwo finansowe;
 • zastosowanie outsourcingu w działalności bankowej;
 • rynek consumer finance w Polsce;
 • segmentacja klientów na rynku usług finansowych;
 • rynek kredytów hipotecznych.

Wybrane publikacje:

 • Fabryki kredytów - geneza, funkcjonowanie, perspektywy, [w:] Konkurencyjność Polskich przedsiębiorstw na rynku UE wybrane aspekty. Prace i materiały Wydziału Zarządzania UG Nr 2, Sopot 2006;
 • Od pośrednictwa kredytowego do doradztwa finansowego - tendencje na rynku usług finansowych w Niemczech i w Polsce,[w:] Rynki finansowe, (red.) H. Mamcarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006;
 • Modele współpracy pośredników kredytowych z bankami, [w:] E. Gostomski, M. Penczar, B. Lepczyński, A. Barembruch, Pośrednictwo kredytowe w Polsce - podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa 2006;
 • Znaczenie doradztwa w sprzedaży kredytów, [w:] E. Gostomski, M. Penczar, B. Lepczyński, A. Barembruch, Pośrednictwo kredytowe w Polsce - podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa 2006;
 • Instytucje pośrednictwa kredytowego w Polsce i w Niemczech, [w:] Rynek usług finansowych w UE - szanse i wyzwania dla Polski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.


dr Karol Śledzik
, karol.sledzik@ug.edu.pl

Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnik wielu projektów naukowych z obszaru bankowości, zarządzania ryzykiem oraz metod wyceny przedsiębiorstw, specjalista ds. innowacji i transferu technologii.

Zainteresowania naukowe:

 • zarządzanie wartością przedsiębiorstw i banków;
 • kapitał intelektualny;
 • bezpieczeństwo i stabilność systemów bankowych;
 • systemy wczesnego ostrzegania.

Wybrane publikacje:

 • Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, Wyd. FRUG, Sopot 2011;
 • Kapitał intelektualny, Gazeta Bankowa Nr 11 z dnia 10 marca 2008, ISSN 0860-7613, s. 17-21;
 • Wyceny KI w spółkach giełdowych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie Nr 1, styczeń-marzec 2008, ISSN 1896-656X, s. 89-91
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stacjonarne: 58 523 14 70
st. niestacjonarne: 58 523 11 38
tel. centrala +48 58 523 14 11
© 2013-2014 Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania